ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย

ข่าวกิจกรรม

3

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำเกษตรผสมผสานเพื่อผลิตอาหารบริโภคตลอดปีสำหรับชุมชนบนพื้นที่สูง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านตุงลอย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

cover131065

วันที่ 13 ตุลาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ตุลาคม 2565 

cover280965

วันที่ 28 กันยายน 2565

คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง สถาบันการเงิน และตลาดการเงิน สภาผู้แทนราษฎร เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

coveromkoi120865

วันที่ 12 สิงหาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 12 สิงหาคม 2565

coveromkoi

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565

cover260665

วันที่ 26 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านสบหาด อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

omkoi21066503

วันที่ 21 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกกาแฟ บ้านขุนอมแฮดใน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

coveromkoi

วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ 3 มิถุนายน 2565