“… งานที่ทำนั้นถ้าเรียกโดยสรุปตามภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
แต่ที่จริงก็คือให้คนทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญเติบโต มีชีวิตที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งร่างกาย และจิตใจ
ได้รับการศึกษา ฝึกอบรมสั่งสอน เพื่อให้มีความรู้และพัฒนาความสามารถ
ทั้งคุณงามความดีที่จะปฏิบัติงานเป็นประโยชน์ต่อตัวเอง ต่อญาติพี่น้อง ครอบครัว และต่อสังคม
ตลอดจนถึงประเทศชาติหรือทั้งโลก ถือว่านี่คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ …”

พระราชดำรัสในโอกาสที่คณะผู้ปฏิบัติงานโครงการตามพระราชดำริ เข้าเฝ้าฯ
ณ ศาลาดุสิตดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2548

child01

การพัฒนาเด็กและเยาวชน

P1110800-300

ทุนการศึกษาพระราชทาน

ผ้าขาวม้า

การส่งเสริมอาชีพ

กาแฟอมก๋อย_300

สร้างป่า สร้างรายได้

ปลูกป่า 63_๒๐๐๗๒๘_500-300

การพัฒนาพื้นที่เฉพาะ

ratburi-300

อุทยานธรรมชาติวิทยา สวนผึ้ง

phufa001-300

ศูนย์ภูฟ้าพัฒนา
บ่อเกลือ

omkoi-300

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อย

102568-2

เศรษฐกิจพอเพียง
ในชุมชน

S__51085527-2

หน่วยแพทย์พระราชทาน

banner-01

ความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ