0112640204

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เวลา 15.35 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ ศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านแม่ลง จังหวัดเชียงใหม่ 

011264006-1

วันที่ 1 ธันวาคม 2564

เวลา 13.19 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนบ้านแม่หลุย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ข่าวประชาสัมพันธ์

021264400x300

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 2-3 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมสสท.

cover2021124

การประชุมหารือโครงการทุนการศึกษาพระราชทานบุตรครูตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี


วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสสท.

221164001

การประชุมหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ตามพระราชดำริ ฯ


วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสสท.

การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพประชาชน
ในการขายสินค้าออนไลน์

klongbontai0011

“…ถ้าจะต้องลองขายทางคอมพิวเตอร์ ทางโครงการเราจะต้องหาให้ หาได้แล้วก็ไปสอน ทดลองให้กับกลุ่ม สอนแนะนำทดลองดูว่าจะขายได้ไหม…ตอนนี้ต้องลองหลายๆ อย่าง …เพราะตอนนี้เราเองก็ขายไม่ได้ห้ามเปิดร้าน แต่เราก็ขายออนไลน์กัน…”


พระราชดำรัส
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

บันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 78568
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 477
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 3814