cover170165banbai

วันที่ 17 มกราคม 2565

เวลา 14.30 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 50 พรรษา 2 เมษายน 2548 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

cover170165

วันที่ 17 มกราคม 2565

เวลา 09.45 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข่าวประชาสัมพันธ์

cover210165

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตามพระราชดำริฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


วันที่ 21 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสสท. 

cover180165indonesia

การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามพระราชดำริฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์


วันที่ 20 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสสท. 

S__83787843

การประชุมหารือเรื่อง การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนพื้นที่รับผิดชอบของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44


วันที่ 18 มกราคม 2565 ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 

การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพประชาชน
ในการขายสินค้าออนไลน์

klongbontai0011

“…ถ้าจะต้องลองขายทางคอมพิวเตอร์ ทางโครงการเราจะต้องหาให้ หาได้แล้วก็ไปสอน ทดลองให้กับกลุ่ม สอนแนะนำทดลองดูว่าจะขายได้ไหม…ตอนนี้ต้องลองหลายๆ อย่าง …เพราะตอนนี้เราเองก็ขายไม่ได้ห้ามเปิดร้าน แต่เราก็ขายออนไลน์กัน…”


พระราชดำรัส
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

บันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 130452
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 776
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 27629