cover180565kantha2

วันที่ 18 พฤษภาคม 2565

เวลา 08.40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ  อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส 

cover170565yasup2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

เวลา 11.05 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2 อำเภอยะหา จังหวัดยะลา

ประกาศ

ประกาศโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ประจำปีการศึกษา 2565

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เป็นนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ฯ ประจำปีการศึกษา 2565 จำนวน 429 รูป/คน ประกอบด้วย นักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 340 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น , นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 37 รูป/คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และนักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 52 คน จากโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สามารถดาวน์โหลดประกาศได้ที่ลิงค์นี้

ข่าวประชาสัมพันธ์

cover100565

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 


วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 

cover060565

การฝึกอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พื้นที่จังหวัดตาก ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 


วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 

cover290465

การประชุมสัมมนาครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 


วันที่ 29 เมษายน 2565 

การเสริมสร้างศักยภาพกลุ่มอาชีพประชาชน
ในการขายสินค้าออนไลน์

klongbontai0011

“…ถ้าจะต้องลองขายทางคอมพิวเตอร์ ทางโครงการเราจะต้องหาให้ หาได้แล้วก็ไปสอน ทดลองให้กับกลุ่ม สอนแนะนำทดลองดูว่าจะขายได้ไหม…ตอนนี้ต้องลองหลายๆ อย่าง …เพราะตอนนี้เราเองก็ขายไม่ได้ห้ามเปิดร้าน แต่เราก็ขายออนไลน์กัน…”


พระราชดำรัส
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก
ตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์

วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2564

โรงเรียน กพด.
ร่วมใจต้านภัยโควิด 19

หนังสือพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา

ถุงยังชีพ
เพื่อการศึกษาพระราชทาน

บันทึกประจำวัน
โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวัน

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

ในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ 3 รอบ รัฐบาลได้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร” น้อมเกล้าฯ ถวาย เพื่อทรงใช้ดอกผลของกองทุนนี้ในการทรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน โดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  ได้พระราชทานทุนทรัพย์เริ่มต้น 13 ล้านบาท และเชิญชวนภาครัฐ เอกชนและประชาชนเข้ามามีส่วนในการสนับสนุนการดำเนินโครงการตามพระราชดำริด้วย

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมด : 266089
จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 302
จำนวนผู้เข้าชมเดือนนี้ : 28806