ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารโรงเรียน
ณ การประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารโลก
11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับตำแหน่งทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารโรงเรียน ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและพระราชประวัติที่โดดเด่นเกี่ยวกับพระราชปณิธานด้านมนุษยธรรม ประดุจประทีปส่องทางให้แก่เด็กหิวโหย 300 ล้านคนทั่วโลก โดยที่ 100 ล้านคนไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียน

อาหารในโรงเรียนเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศ ข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นคุณค่าของการศึกษาและโภชนาการที่ดีของเด็ก

 

คำปราศรัยของนายเจมส์ มอร์ริส
ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก