ทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารโรงเรียน
ณ การประชุมคณะกรรมการโครงการอาหารโลก
11 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี

ข้าพเจ้ามีความยินดีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับตำแหน่งทูตพิเศษของโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ ด้านโครงการอาหารโรงเรียน ความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการและพระราชประวัติที่โดดเด่นเกี่ยวกับพระราชปณิธานด้านมนุษยธรรม ประดุจประทีปส่องทางให้แก่เด็กหิวโหย 300 ล้านคนทั่วโลก โดยที่ 100 ล้านคนไม่มีโอกาสเข้าโรงเรียน

อาหารในโรงเรียนเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดสำหรับอนาคตของประเทศ ข้าพเจ้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงเห็นคุณค่าของการศึกษาและโภชนาการที่ดีของเด็ก

 

คำปราศรัยของนายเจมส์ มอร์ริส
ผู้อำนวยการโครงการอาหารโลก

Special Ambassador of the United Nations World Food Program for School Feeding
Agency’s Executive Board Meeting
Rome, Italy, October 11, 2004.

I am so very pleased to have Her Royal Highness act as an advocate for WFP school feeding programs. Her expertise in nutrition and her outstanding record of commitment to humanitarian causes will shine a spotlight on the plight of the world’s 300 million hungry children — 100 million of whom do not attend school.

School feeding is the best investment that can be made in a country’s future, and I am grateful to Her Royal Highness for bringing her excellent skills and admirable reputation to highlight the value of education and good nutrition for children.

 

Speech by Mr. James T. Morris
WFP Executive Director