รางวัลอินทิรา คานที ด้านสันติภาพ การลดอาวุธและการพัฒนา พ.ศ. 2547

พิธีทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลอินทิรา คานธี ประจำปี พ.ศ. 2547
19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ณ กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

… พวกเราในประเทศอินเดียต่างรู้จักสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นอย่างดี ทรงเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในประเทศของเราเช่นเดียวกับในประเทศของพระองค์ เรารู้จักพระองค์ในฐานะทรงเป็นนักวิชาการสันสกฤตอย่างแท้จริง และในฐานะที่ทรงเป็นพุทธศาสนิกที่เคร่งครัด

แต่ทว่ามิได้ทรงเป็นเพียงทั้งหมดที่พรรณนามา ยังทรงเป็นที่รู้จักด้วยพระเกียรติคุณด้านอื่นๆ อีก พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพิสูจน์ให้เห็นว่า ทรงเป็นพลเมืองผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลก พระราชกรณียกิจด้านเด็กและเยาวชน และด้านการอนุรักษ์สมบัติวัฒนธรรมของประชาชนของพระองค์ แสดงให้เราเห็นอยู่เสมอมาว่า เราจะสามารถทำอะไรได้มาก หากมีแรงบันดาลใจให้ทำ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นทั้งตัวแทนผู้น่าชื่นชมแห่งประชาชนไทย และเป็นสัญลักษณ์อันวิเศษแห่งประชาชาติที่ยิ่งใหญ่ …

 

สุนทรพจน์ของนายมานโมฮัน ซิงห์
นายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐอินเดีย

2004 Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development
New Delhi, Republic of India, November 19, 2005.

… We know her as a keen scholar of Sanskrit and as a devout Buddhist.  But Her Royal Highness is all these and more.  Her life and work prove that she is a great citizen of the world.  Her work in the service of children, and in preservation of the culture of her people, consistently shows us how much we can achieve if only we are motivated to do so.  She is both an admirable representative of the Thai people and an outstanding symbol of a great resurgent nation …

 

Speech by Mr. Manmohan Singh
Prime Minister, Republic of India