กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านภู

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านเป้า อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร   

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำชะอี

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 4 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านชะโนด

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1,2,9 ตำบลชะโนดน้อย อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านป่าชาด

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1 ตำบลป่าไร่  อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านดอนม่วง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7 ตำบลหว้านใหญ่  อำเภอหว้านใหญ่  จังหวัดมุกดาหาร