กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดสกลนคร

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคำข่า

ปีที่เข้าร่วม        2556

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 4  ตำบลไร่  อำเภอพรรณานิคม  จังหวัดสกลนคร    

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านหนองเข้

ปีที่เข้าร่วม        2557

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 5 ตำบลตองโขบ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านพรสวรรค์

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 13 ตำบลปลาโหล อำเภอเรณูนคร จังหวัดสกลนคร 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านประชาสุขสันต์

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 6 ตำบลขมิ้น อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านโคกสามัคคี

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 8 ตำบลต้นผึ้ง อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร