กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดกระบี่

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านคอกวัว

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 10 ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านเกาะไทร

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 9 ตำบลปกาสัย อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านต้นทัง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่