กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดพังงา

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านตีนเป็ด

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 2 ตำบลลำภี อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนากลาง

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านกะปง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 1-4  ตำบลกะปง อำเภอกะปง จังหวัดพังงา