กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนจังหวัดภูเก็ต

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านนากก

ปีที่เข้าร่วม        2558

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 

  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านป่าคลอก

ปีที่เข้าร่วม        2559

ที่ตั้ง                  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าคลอก  อำเภอถลาง  จังหวัดภูเก็ต  

กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนบ้านทุ่งทอง

ปีที่เข้าร่วม        2560

ที่ตั้ง                   หมู่ที่ 7  ตำบลกระทู้  อำเภอกระทู้  จังหวัดภูเก็ต