Slide

26 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอำเภออมก๋อย เป็นประธานในพิธี และนายไพบูล ศิริแสงตระกูล รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐ ประชาชน และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 214 คน โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ กิจกรรมทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายความเคารพต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมลงนามถวายพระพร กิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติ จำนวน 400 ต้น ในพื้นที่ของศูนย์ และแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผัก ทั้งหมด 17 ชนิด รวมจำนวน 5,164 ซอง ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน