ข่าวสารทั่วไป

21 มิถุนายน 2564

บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Huawei IdealHub Pro 65) เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการแพทย์และสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร

 

วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564 นายสวี เฉิง Mr. Xu Cheng (Edison) ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทน บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด น้อมเกล้าฯ ถวาย ไวท์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Huawei IdealHub Pro 65) จำนวน 23 ชุด เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการแพทย์และสาธารณสุขในถิ่นทุรกันดาร สำหรับโรงเรียน โรงพยาบาล และสุขศาลา ในโครงการตามพระราชดำริฯ โดยมีนายวิศรุต คำทรงศรี รองผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นผู้รับ ณ ห้องประชุม สสท.